ขั้นตอนการส่งหลักฐานการชำระเงิน

1
ประวัติส่วนตัว “ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าสัมมนา”

ไปที่หน้าประวัติส่วนตัว → ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าสัมมนาเมื่อแนบไฟล์และส่งเรียบร้อย จะมีแถบแจ้งเตือน “ระบบได้รับเอกสารของท่านเรียบร้อยแล้ว กรุณารอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่”
เมื่อเจ้าหน้าที่จะทำการตวรจสอบเรียบร้อยจะมีเมล์แจ้งกลับไปหาท่าน แสดงว่าการยืนยันสำเร็จ และเริ่มเรียนได้ทันที