การยืนยันตนเอง

1
เมื่อทำการ Log in ระบบจะนำท่านมายังหน้าประวัติส่วนตัว

2
“ข้อมูลผู้ทำบัญชี(CPD) / ผู้สอบบัญชี(CPA)”

3
คลิก “กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัว”4
แนบเอกสารผ่านทางระบบ (ไฟล์ JPG หรือ PDF เท่านั้น)5
เมื่อแนบไฟล์และส่งเรียบร้อย จะมีแถบแจ้งเตือน "แนบไฟล์เสร็จสิ้น กรุณารอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่"6
เจ้าหน้าที่จะทำการตวรจสอบ เมื่อเรียบร้อยจะมีสถานะแจ้งว่า “ผ่านการตรวจสอบแล้ว” แสดงว่าการยืนยันสำเร็จ